Tin tức

Dãy lớp học

BÁO CÁO THÁNG 4 NĂM 2016

PHÒNG GD &ĐT CHỢ MỚI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC CHỢ MỚI                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                 Chợ Mới, ngày 25  tháng 4  năm 2016 BÁO CÁO ĐỊNH KÌ THÁNG…
Khaigiangalbum (8)

Nên làm gì khi con chuẩn bị vào lớp 1

Lâu nay, ngành giáo dục và đào tạo đã có chủ trương không cho trẻ mẫu giáo 5, 6 tuổi học trước chương trình lớp 1. Ở trường mầm non, nhà trường chỉ cho trẻ mẫu giáo làm quen…